CLASSEMENT SCRATCH – 8km Féminin

CLASSEMENT SCRATCH – 12km Course Nature

CLASSEMENT SCRATCH – 25km

CLASSEMENT SCRATCH – 45km

CLASSEMENT SCRATCH – duo 45km

CLASSEMENT SCRATCH – Marche nordique 12 km